logo

043 44 18 33

Пере Тошев 2

Росоман, Македонија

06:00 - 16:00

Понеделник до Петок

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Соопштенија

    Конкурс за избор на ученик – првенец на генерација за учебната  2023/2024 година Општинско основно училиште ˝Пере Тошев˝ – Росоман Врз основа на  Правилникот за видовите на пофалби и награди на учениците, ООУ ˝Пере Тошев˝ – Росоман распишува КОНКУРС За избор на ученик – првенец на генерација за учебната 2023/2024 година Право на учество имаат ученици од деветто […]
Read more
Врз основа на член 42 од Законот за основно образование ( Сл.весник на РСМ 161/19, 229/20) и Правилникот за начинот на изведување на ексурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019 г., и Програмата за изведување на ексурзии, излети и други вонучилишни активности за учениците за учебната 2023/2024 год. на ООУ,,Пере Тошев“- Росоман, […]
Read more
за прибирање понуди за изведување на ученички екскурзии, излети и други вонучилишни активности на учениците за учебната 2022/2023 г.
Read more